CS:   Hà Nội
 
CS:  TP. HCM
 

Thị trường lao động khu vực nông thôn của các nước đang phát triển luôn tồn tại trình trạng bán thất nghiệp

12-07-2022 | 14773 lượt xem
Bán thất nghiệp
- Bán thất nghiệp là có việc làm nhưng thời gian làm việc ít k đủ đáp ứng cho csong => trình độ lđ kém, k có thay nghề khó chuyển đổi sang CN. Thừa lđ phổ thông, thiếu lđ kĩ thuật. Thực hiện CNH, HĐH là chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến lao động cùng với công nghệ cao, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Thực chất đây là quá trình chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.
- Bước chuyển này sẽ vô cùng khó khăn nếu không đi trước một bước trong việc chuẩn bị lực lợng lao động có trình độ học vấn, tay nghề cao, có cơ cấu hợp lý và đồng bộ. Nc ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH song tỷ lệ lao động giản đơn còn quá cao(88%), cơ cấu nguồn lao động còn quá lạc hậu so với nhiều nc, nhất là các nc công nghiệp phát triển: nn có quy mô lớn, trình độ cao, nhóm lđ hạt nhân lành nghề cao.
 
Giáo dục đối với phát triển kinh tế

- Từ khi ra đời, giáo dục đã trở thành một yếu tố cơ bản thúc đẩy sự phát triển thông qua việc thực hiện các chức năng xã hội của nó. Đó chính là những tác động tích cực của giáo dục đến các mặt hay các quá trình xã hội và tạo ra sự phát triển cho xã hội. Nghiên cứu giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội và một hệ thống được tổ chức đặc biệt, ta thấy giáo dục có ba chức năng quan trọng, đó là: Chức năng kinh tế - sản xuất, chức năng chính trị - tư tưởngvà chức năng văn hóa - xã hội.
- Giáo dục thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.
- Giáo dục là nhân tố quan trọng để phát triển nguồn lực con người. tiến
- Giáo dục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua ứng dụng và thúc đẩy bộ công nghệ.
-  Giáo dục đóng góp vào tổng thu nhập quốc dân